Astrologi

Idén som astrologin baseras på är att det finns ett samband mellan himlakropparnas rörelser, våra karaktärer och hur vi utvecklas. Ett karaktärs-horoskop utgår ifrån födelseögonblicket och kan ses som en spegel av människans psyke, hennes behov.  Solen, månen och planeterna symboliserar olika krafter, och genom att studera sambandet mellan dessa krafter kan man få en uppfattning om de möjligheter och svårigheter en individ kan komma att möta under livet. Varje planet, liksom varje stjärntecken har dock en positiv och en negativ sida. Vilken av dessa sidor som manifesteras i individens liv beror inte på horoskopet, utan på individens medvetenhetsnivå, dvs hur individen själv valt att uttrycka dessa behov. I och med detta så kan astrologin aldrig vara ett försvar för en passiv livshållning eller en offermentalitet.. Ett horoskop är tvärtom ett hjälpmedel att verkligen förstå sig själv, att erkänna och ta ansvar för alla de olika - ibland motstridiga - behov som vi alla bär inombords.

Den seriösa astrologin är till skillnad från den gängse uppfattningen, ett tydligt och konkret verktyg i personlig utveckling, som hjälper oss att på bästa sätt ge uttryck för oss själva - att bli dem vi är ämnade att vara. Detta innebär att moral och medvetenhetsnivå aldrig kan utläsas ur ett horoskop, vilket gör att astrologin aldrig kan användas för att döma någon - utan är istället ett terapeutiskt redskap som kan användas för att hitta positiva och konstruktiva möjligheter - oavsett om horoskopet gäller en individs karaktär, en relation mellan två personer, eller en individs årshoroskop med dess utmaningar.

Astrologiintervju i tre delar

Klicka på bilden och kolla gärna in intervjun som LifeTV Sweden gjorde då jag berättar om astrologi!! Det är flera år sedan men vi diskuterar grundtankarna som astrologin baseras på. Det finns tre olika intervjuer att lyssna till!