Öppna föreläsningar och kurser under 2021 - 2022


AUGUSTI

Skuggarbete steg 1

Plats: Kongelfs Göstgifveri , Färjevägen. Kunälv

Tid: 28 augusti 10.00 - 17.00

Pris: 1200:- För info: https://fb.me/e/WNrSnXwM 

Umbra - träff

Plats: Rosensköldsgatan 7, Göteborg

Tid: 29 augusti 16.00 - 19.00

Pris: 50:- (Träffen är endast för dem som genomgått de tre stegen i Skuggarbete)

SEPTEMBER
Grundkurs i Astrologi
Plats: Kongelfs Göstgifveri, Färjevägen, Kungälv
Tid: 11-12 september 10.00 - 17.00 bägge dagarna
Pris:  2000:- För info: https://www.facebook.com/events/494544208312553?ref=newsfeed

Fortsättningskurs i Astrologi 
Plats: Kongelfs Gästgifveri
Tid: 25 september 10.00 - 17.00

Pris. 1200:-  För info: https://fb.me/e/7wFbnaONO
NOVEMBER
Skuggarbete steg 2
Plats: Kongelfs Gästgifveri, Färjevägen, Kungälv
Tid: 20 november 10.00 - 17.00
Pris:  1200:-  För info:
DECEMBER
Kraften inom dig - kursvecka på Masesgårdens hälsohem
Plats: Masesgårdens hälsohem
Tid: 11-17 december 15.30 - 17.30, varje eftermiddag måndag t o m fredag
Pris: 600:- utöver avgiften för boende etc under veckan

se Masesgårdens hemsida för mer info:  www.masesgarden.se
JANUARI 
Dröm fram kraften inom dig, steg 2
Plats: Kongelfs Gästgifveri, Färjevägen, Kungälv
Tid: 29 januari 10-00 - 17.00
Pris:  1200:-  För info:

FEBRUARI
Fortsättningskurs i Astrologi
Plats: Kongelfs Gästgifveri
Tid: 26 februari 10.00 - 17.00

Pris. 1200:-  För info: