"Astrologi och fri vilja”

- föreläsning på CD

Recension: ”Astrologi och fri vilja” .Speltid c:a 45 min

Uppläsare: Agneta Orlå, fd Oreheim, Auriga Astrologikonsult 1994 Recensent: Stefan Heinstedt, Bibliotekstjänst, Lund 1995-01-19
"Den allmänna uppfattningen om astrologi grundas i allmänhet på veckotidningarnas förenklade och ur astrologisk facksynpunkt ovederhäftiga utsagor.

Här ger en seriöst arbetande astrolog sin syn på horoskopets innebörd och den fria viljans roll. Hon påpekar att ett horoskop inte är en spådom utan en metod att kartlägga möjligheterna till utveckling och att medvetandegöra de begränsningar som alla har, oavsett om de tror på astrologi eller ej.

Solen, Månen och de åtta andra himlakropparna är symboler för olika psykologiska funktioner och bara de tillsammans ger en riktig bild av den enskilda individens egenskaper. Med citat från filosofer och psykologer som Nietsche, Spinoza, Rollo May och Viktor Frankl visar hon vikten av eget ansvar, viljan att ge livet en mening, utveckling och insikt om de egna begränsningarna.

Alla intresserade av en fördjupad syn på astrologin får här en klar och insiktsfull diskussion av denna livssyn relaterad till grundläggande mänskliga frågeställningar."

Pris: CD 125:- inkl porto

Jag har kvar ex. av denna gamla men fortfarande aktuella inspelning. Välkommen med din beställning!