Välkommen att
kontakta mig! 

Agneta Orlå

Rosensköldsgatan 7
412 58 Göteborg    
Mobil: 070-9656128
Mail: info@agnetaorla.se
Plusgiro: 427 75 22-1, "Agneta Orlå - för kraften inom dig"

För ev allergiker som besöker mig "live" - vill jag informera om att jag har katt.