Skuggarbete


Vad är egentligen skuggan och skuggarbete?
Att tolka livet på samma sätt som man tolkar nattens drömmar, är ett sätt att upptäcka våra skuggor, dvs de sidor inom oss som har den omedvetna kontrollen över oss, och som vi inte vill se och därför projicerar på andra människor. Genom skuggarbetet förstår vi att omvärlden - i allt och alla vi möter - ständigt är en spegel av oss själva, och dessutom en spegel angående hur vi själva på ett djupare plan ser på och behandlar oss själva. . 

Genom att notera och förstå dagSdrömmarna ( det som alltså sker under dagen, och skrivs med stort "S" för att inte blandas samman med dagdrömmar) får vi ett effektivt verktyg i personlig utveckling och lär oss lyssna till Livets tal.

Under mina kursdagar i skuggarbete går vi igenom praktiska, enkla men ändock kraftfulla verktyg att förändra de mönster som gör att vi alla, gång på gång, försätter oss i samma situationer och upprepar samma misstag. Skuggarbete hjälper dig att ta det fulla ansvaret för ditt liv, dina tankar, dina känslor och ditt sätt att tolka världen. Ett ansvarstagande som för med sig ökad kraft, glädje och energi.
Ämnen som tas upp är t.ex: syftet med lidandet, att vakna upp från det förflutna, ärvda mönster, medberoende och att läka offerskap, vad förlåtelse är, att tolka dagSdrömmar och omfamna skuggan m.m. Kursdagarna ges i tre olika steg som bygger på varandra. Delar av dessa kurssteg-/dagar ingår i min kurs "Dröm fram kraften inom dig - steg 1 -3, eftersom en del av drömarbetet är just skuggarbetet.

Mina största inspirationskällor till dessa skuggdagar är C G Jung, Debbie Ford, Eckhart Tolle, Byron Katie, Robert Masters Augustus, den toltekiska livsvisdomen, och mina andliga rötter i Martinus kosmologi.

Aktuella kursdatum hittar du löpande under "Kalendarium".


 "Så länge vi inte accepterar hela vårt jag har skuggan makten att dämpa vår lycka. Om skuggan lämnas utan erkännande hindrar den oss från att bli hela och från att verkställa våra vackraste planer, så att vi istället lever ett halvt liv".        Debbie Ford