Om mig och min mission...

Intresset för personlig utveckling har funnits med mig sedan mitten på 70-talet, och är lika mycket för mig ett sätt att leva som mitt arbete och stora engagemang.  Vägarna har utöver min socionom-examen, bland annat gått över naturläkekonst, astrologi, Martinus kosmologi, mental träning/ stresscoaching, mindfulness, A Course In Miracles, shamanism och drömkunskap - och gör att jag sedan länge har många verktyg att använda i min verktygslåda. 

Jag erbjuder astrologiska konsultationer, drömtolknings-konsutationer,  vägledningssamtal/ skuggcoaching® samt föreläsningar och kurser i dessa ämnen.

Min livssyn präglas av en stark existentiell tillit och att få förmedla denna övertygelse om att lita på livet är min mission och drivkraft och också det jag vill förmedla till dig. I mitt arbete erbjuder jag olika typer av konsultationer och ger även föreläsningar, kurser och seminarium. Den gemensamma nämnaren är att hjälpa dIg att utveckla självkännedom så att du hittar mer av din kraft, styrka och glädje och att du därigenom kan ge uttryck för dina behov, dina drömmar och din längtan.
Bland alla de uppdragsgivare jag haft genom åren som föreläsare och kursledare finns: Ericson Microwave AB, Volvo AB, Göteborg, Trygghetsrådet, Svenska Pressbyrån AB, Liseberg AB. Svensk Handel AB. Försäkringskassan, DHR, NHR , Unga rörelsehindrade samt ett flertal kommuner i Sverige där jag ofta och återkommande föreläst och lett studiedagar för olika vårdgrupper. Jag har även samarbetat med olika studieförbund och där lett kurser och haft föreläsningar. Medborgarskolan, Vuxenskolan och Studiefrämjandet är några av dem jag samarbetar med. Jag håller sedan många år återkommande kurser på Masesgårdens Hälsohem i Dalarna. Dessutom så har jag föreläst för en mängd föreningar och olika sällskap under åren.

Intervju i Free

Om du klickar på bilden så kan du läsa
intervjun med mig från Free - "Det finns en
mening med allt som sker"...