Astrologiföreläsningar

Förutom de specialbeställningar jag får vad gäller Astrologiföreläsningar för t ex astrologiföreningar och liknande . för personer redan insatta i ämnet - så erbjuder jag dessa för allmännheten. 

Astrologi - en väg till självkännedom

Idén som astrologin baseras på är att det finns ett samband mellan himlakropparnas rörelser, våra karaktärer och hur vi utvecklas. Ett karaktärshoroskop utgår ifrån födelseögonblicket och kan ses som en spegel av människans psyke, hennes behov.

Solen, månen och planeterna symboliserar olika krafter, och genom att studera sambandet mellan dessa krafter kan man få en uppfattning om de möjligheter och svårigheter en individ kan komma att möta under livet. Föreläsningen innehåller dessutom en kort genomgång av alla stjärnteckens särskilda tema. 

Den astrologiska månen

Sedan urminnes tider har mänskligheten fascinerats av denna himla-kropp som ofta förknippas med magi och mystik. Lika föränderlig som förutsägbar och repetitiv visar sig måen i sina olika faser - som en symbol för det cykliska i livet och naturen. Föredraget kommer att belysa de 12 olika måntecknen som representanter för vårt inre barn - vårt automatiska, instinktiva sätt att reagera och som också kan sägas spegla känslomässiga minnen från vårt förflutna - den karma som vi alla har med oss in i detta liv och som präglar alla våra relationer. 

Planeterna - din coach under året
Astronomen/Astrologen Tycho Brahe uttryckte redan på 1500-talet att "Planeterna är Guds sätt att tala till människorna" - ett synsätt som absolut gäller fortfarande. Genom att vi förstår de olika planeternas budskap kan vi få hjälp med att lättare orientera oss i livet och bättre förstå meningen och syftet med de olika utmaningar vi står inför. De olika generationsplaneternas respektive budskap och hur vi bäst handskas med dem, kommer också att behandlas. 

Stjärntecken, gudar och gudinnor - arketyper för inre drivkrafter.

Genom att vi gör oss bekanta med de tolv olympiska gudarna och de tolv astrologiska stjärntecknen kan vi se dessa bägge områden som paralleller - två olika sätt att uttrycka samma sak. De representerar bägge två uttryck för den egna personligheten, och de kan hjälpa oss att bli medvetna om det mänskliga psykets möjligheter och begränsningar. Det handlar om att utnyttja de inneboende förmågor vi har, men att också bli uppmärksam på de primitiva och destruktiva krafter som verkar i vårt inre.

Horoskopet som ett terapeutiskt verktyg

Astrologin är ett fantastiskt och konkret vägledningsredskap som visar på de psykologiska behov vi alla har för att vi på både ett fysisk och psykiskt plan skall må bra. Varje planet symboliserar en energi som behöver erkännas och uttryckas för att vi skall hitta balans. Förstår vi vilket budskap planeterna förmedlar , vad de ”vill” med oss, så har vi lättare att förstå både oss själva och andra. Vi hittar mer och mer vårt eget uttryck, kompromissar inte med våra behov och värderingar, lär oss att vara mer av dem vi är och uttrycker den specifika gåva som är vi.  Föreläsningen ger exempel på hur de olika tecknens- ,respektive planeternas konstruktiva samt destruktiva sidor kan manifesteras.  Våra projektioner och skuggor, det vill säga sådant vi av olika anledningar inte erkänt om oss själva och istället ofta skyller på omständigheter, andra människor eller vårt öde, kan vi se klarare på genom horoskop-tolkningen. ”Motorn” till dessa yttre omständigheter finns alltid inom oss själva, och genom medvetenhet om vad våra olika behov är , speglat av planeterna i horoskopet, kan vi välja att bryta det mönstret.