Din vägledare


Syftet med vägledningen är att du tillsammans med mig, genom samtal och olika övningar hittar verktyg som hjälper dig att utveckla självkännedom, medvetenhet och glädje. Att du stärker kontakten med kraften inom dig!

Jag är mycket fascinerad av det omedvetnas språk och fäster stor vikt vid att du utvecklar kontakten med denna källa som ett redskap för att stärka den personliga integriteten och utveckla förmågan att leva efter den egna inre sanningen. Att då arbeta med drömmar som en av flera utgångspunkter i våra träffar, är en självklarhet för mig. Astrologin är sedan över 40 år ett verktyg till självkännedom för mig liksom en karta över de behov vi alla bör uttrycka och ta ansvar för, för att hitta mer harmoni i våra liv - så detta är en given grundpelare i mina konsultationer. Jag kommer därför att ställa ett horoskop på dig, utifrån dina exakta födelseuppgifter, vilket också tydliggör den livssituation och de utmaningar du befinner dig i.
 

Dessutom så har jag sedan länge övertygelsen om att våra tankar och känslor, vårt medvetande, är den skapande orsaken i allas våra liv. Så - att i våra samtal bidra med olika övningar som gör dig medveten om dina tanke- och beteendemönster är lika självklart för mig. Jag kommer också att ge dig "läxor" till varje gång som är anpassade efter just dina behov och önskemål.
 

Eftersom jag arbetar med metoder som fortfarande kan kännas främmande för många, så passar mina vägledningssamtal bäst för dig som har en mer vidsynt syn på livet och tillvaron och som dessutom har en andlig, men inte nödvändigtvis religiös livssyn. De kommentarer jag fått av de personer som gått i regelbundna samtal är just att de "kommer längre" än vad de upplevt att den mer traditionella terapin har erbjudit dem. Utifrån just det syftet - att det behövs och måste få finnas många vägar till helhet, harmoni och kraft gör att du som också delar denna syn på livet har mest att få ut av våra möten.


Mitt arvode är 750:-inkl moms per timme för privatpersoner respektive 1000:- för samtal som bekostas av företag. För de klienter som har bokat horoskopkonsultation med mig och önskar återkopplingssamtal efteråt tar jag 500:- inkl moms per timme. Välkommen att höra av dig  för tidsbokning!