Drömmandets väg

Min fascination för drömmar och drömtolkning har funnits med mig i många år. I och med att jag startade en Drömterapeututbildning 2008, har detta intensifierats.  Att gå drömmandets väg är att förstå att vi drömmer för att vakna till liv och för att ta oss själva och våra liv på allvar. Genom genuint drömarbete förstår vi vad vi behöver uppmärksamma och hela i vårt liv - och vi förstår också vikten av att samarbeta med den inre vägledare som varje natt erbjuder oss sin visdom, om vi vill och vågar förstå budskapet.När vi tränar oss att komma ihåg våra drömmar och arbetar med dem leder detta till ökat klarseende och en medvetenhetsutveckling. Vi blir mer medvetet närvarande i våra liv. De som mest inspirerat mig på just drömmandets väg är bland annat min kloka drömterapeutlärare Louise Minerva Li, men också C G Jung och en hel del andra "jungianer" inklusive Marie-Louise von Franz, samt Strephon Kaplan-Wiiliams och Robert Moss.

Jag ger drömkurser, drömseminarier och föreläsningar om drömmar och drömkunskap, samt enskilda drömkonsultationer med personligt besök eller via telefon/mail. (se länk drömkonsultationer). Inspirerad av Robert Moss alla böcker och efter att ha deltagit på en av hans workshops vintern 2009 blev det ännu mer självklart för mig att använda det shamanska sättet att arbeta med drömmar. Det innebär att jag använder trumman på mina drömkurser bland annat som ett redskap att resa tillbaks in i drömmarna för att hämta mer information och hjälpa oss att bli våra egna drömtolkare, oberoende av drömlexikon.
 För information om datum för kurser och föredrag se under fliken "Kalendarium"