Shamanskt drömarbete - vad är det?

Drömtolkning och drömarbete kan vara så mycket. Själv har jag deltagit i flera drömgrupper under åren. Det har varit med Jungiansk inriktning, Montague Ullman-metoden m fl. Det har varit spännande och gett insikter men det var inte förrän jag kom i kontakt med Louise Minerva Li, min drömterapilärare och också senare Robert Moss, drömlärare som föreläser och har drömseminarier över hela världen, hade jag i dessa tidigare drömgrupper aldrig lärt mig att för att verkligen på djupet förstå drömbudskapet var det nödvändigt att gå tillbaka in i drömmen igen och ställa frågor till och upprätta en levande dialog med drömfigurerna /drömsymbolerna

.Detta blev en riktig "kick" för mig och innebar att ytterligare djup och insikter avslöjades i drömmarna - och dessutom så mycket snabbare än via enbart ordet/språket. Den drömtolkning jag tidigare kommit i kontakt med hade mest handlat om att prata om drömmen och associera, någon enstaka gång måla drömmen -men alltså mestadels ett vänsterhjärn-orienterat sätt att "angripa" drömmen.
På mina kurser använder jag trumman för just detta återinträden i drömmen. Jag upplever att man genom trummans entoniga, rytmiska och suggestiva slag lättare ges möjlighet att kunna nå det avslappnade tillstånd, en slags lättare "trance", som möjliggör att få tag på de djupa dröminsikterna.
För mig handlar också termen shamanskt drömarbete om mer än att "bara" använda trumman. Själva ordet shaman kommer från Tungu stammen i Sibirien – och betyder ”den som ser i mörkret”, och också andlig helare. Shamanismen är också det äldsta andliga praktiserandet. Arkeologiska fynd daterar detta till 40. 000 år tillbaks i tiden - vissa antropologer nämner 100.000 år. Shamanismen står för en livssyn där allt hänger ihop och är sammanvävt i livets väv, och också ser allt som levande. En shaman, man eller kvinna, reser in i ett alternativt medvetenhetstillstånd, en parallell veklighet utanför tiden. Detta medvetenhetstillstånd kan han/hon utnyttja för att förvärva kunskap och kraft eller hjälpa andra människor. Här får han/hon hjälp av sina hjälpandar, kraftdjur etc. Resan görs ofta med hjälp av trumman eller skallran genom sk trumresor.  
Ytterligare en sak som tilltalar mig inom shamanismen är att shamanen till skillnad från t ex trance-mediumskap – istället hela tiden är i full kontroll, vid fullt medvetande. Shamanen är alltså inte ett passivt instrument. En medicinman- eller kvinna är nödvändigtvis inte samma sak som en shaman. Medicinmannen kan ha rollen mer som en präst t ex och verkar i denna verkligheten - medans shamanen har sin kunskap ur och hämtat ifrån just den ”icke-ordinära verkligheten. En viktig parallell med shamanismens grundtanke och det shamanska drömarbetet är att var och en är sin egen profet som själv får direkt andlig vägledning utan mellanhänder.
Här blir alltså sk. drömlexikon onödigt. Det är detta som jag som kursledare gång på gång med stor vördnad får uppleva hända - att deltagarna blir förvånade över hur mycket kunskap de själva har direkt-tillgång till. Och hur "pang-på-rödbetan, ibland nästan skrämmande sant svaret ofta är. En tanke som inte annat gör än understödjer idén om att "svaret finns inom dig", och gör att tilliten till sig själv enbart kan växa.
Att också se livet som en dröm och där uppgiften är att "vakna upp ur drömmen" för att bli medveten, är också en grundtanke hämtat ur shamanismen som jag delar. Genom de verktyg och övningar jag använder mig av, utöver de mer "traditionella" är kärnan i min uppfattning att livet är uttryck för en medvetenhet där allt är sammanlänkad levande energi, som ständigt talar till oss genom olika symboler, och där vi alla "drömmer fram" vår verklighet genom de inre bilder som vi ständigt aktiverar inom oss. Att lära oss ta tillvara på både nattens- och dagens "drömbilder" genom att också tolka de händelser vi möter i det dagliga livet - hjälper oss att leva mer medvetet närvarande och i kontakt med själens röst.