Föreläsningar om skuggarbete:

Varför händer detta mig -  nu igen?
Denna föreläsning tar begreppet personligt ansvar längre än vi först kanske tänker... Kanske finns det en anledning till att du befinner dig i just de relationer och omständigheter du gör? Och kanske den djupaste anledningen till just detta är du själv, utan undantag?
Föreläsningen vill visa på att vi utan skuld och klander-resonemang istället vinner på att se oss själva som aktiva magneter och skapare av vår verklighet.

Livet - en speglande dröm
Att tolka livet på samma sätt som man tolkar nattens drömmar, är ett sätt att upptäcka våra skuggor, dvs de sidor inom oss som har den omedvetna kontrollen över oss, och som vi inte vill se och därför projicerar på andra människor. Genom att notera och förstå dagSdrömmarna får vi ett effektivt verktyg i personlig utveckling och lär oss lyssna tiill Livets tal.  Föreläsningen innehåller oxå en försonings- och konflikt-hanteringsövning samt en medkänslaövning..
Inannamyten - om att hämta hem sig själv
I den gamla sumeriska berättelsen om Inanna, himla--drottningen, reser hon ned till underjorden för att genom olika prövnngar och förödmjukelser till slut stå öga mot öga med Ereshkigal, sin mörka syster och underjordens drottning. I mötet med sitt alter ego, sin skuggsyster, sker en integrering, en alkemisk process och återfödelse som symboliserar den inre resa och integration vi alla behöver göra för att hämta hem hela vårt jag.